Algemene Voorwaarden

versie 2015.11.01
Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 november 2015 van toepassing op de website en aangeboden (digitale) diensten van Feriaplaza.
 2. Feriaplaza biedt een advertentieplatform, dat probeert Adverteerders/Verhuurders en (potentiële) Huurders met elkaar in contact te brengen.
 3. Feriaplaza is nooit een partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Adverteerder/Verhuurder en Huurder.
 4. Op Feriaplaza kunnen verwijzingen of links naar websites van derden aangetroffen worden. Feriaplaza heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende website.
 5. Feriaplaza behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze naar de mening van Feriaplaza in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van Feriaplaza.
 6. Feriaplaza heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder u daarvan expliciet op de hoogte te stellen.
 7. Feriaplaza garandeert niet dat gebruik van de website te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is.
 8. Feriaplaza is, voor zover wettelijk toegestaan is, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het advertentieplatform van Feriaplaza of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.
 9. Feriaplaza wordt gevrijwaard van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen.

Advertentie
 1. Adverteerder/Verhuurder dient een passende omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst.
 2. Het is niet toegestaan om foto's/video's bij een advertentie te plaatsen, die geen betrekking hebben op het aangeboden object (vakantiewoning, caravan, camper).
 3. Het is niet toegestaan om meer dan een advertentie per object (vakantiewoning, caravan, camper) te plaatsen.
 4. Het plaatsen van foto's/video's, waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 5. Teksten, foto's en/of video's van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 6. De titel en/of omschrijving van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Alle teksten, die het object (vakantiewoning, caravan, camper) dat Adverteerder/Verhuurder aanbiedt voor verhuur, niet goed beschrijft, worden beschouwd als misleidend.
 7. Adverteerder/Verhuurder geeft aan Feriaplaza toestemming om foto's en/of video's die aan een advertentie zijn gekoppeld, (al dan niet bewerkt) zonder voorbehoud te gebruiken in reclame-uitingen van Feriaplaza.

Boeking(saanvraag)
 1. Via het advertentieplatform van Feriaplaza kan Huurder kan een boekingsaanvraag naar de Verhuurder sturen. Als de Verhuurder de boekingsaanvraag heeft bevestigd, dan is de boeking definitief.
 2. Een (potentiële) Huurder kan geen rechten ontlenen aan de informatie of tarieven van een boekingsaanvraag totdat de boeking door de Adverteerder/Verhuurder bevestigd wordt.
 3. Bij een boeking of overeenkomst, die de Huurder sluit met de Verhuurder wordt Feriaplaza geen partij. De Huurder sluit zelf een overeenkomst met de Adverteerder/Verhuurder van het object (vakantiewoning, caravan, camper).
 4. Feriaplaza kan de betrouwbaarheid van de Adverteerder/Verhuurder, locatie en kwaliteit van het object (vakantiewoning, caravan, camper) niet garanderen. Huurder kan, indien nodig, zelf contact opnemen met Adverteerder/Verhuurder om deze aspecten (nader) te onderzoeken.

Gastenboek
 1. Een gebruiker van het advertentieplatform van Feriaplaza kan een bericht/beoordeling plaatsen in het gastenboek. De inhoud mag niet onfatsoenlijk, kwetsend, discriminerend, beledigend en/of obsceen zijn. Feriaplaza kan naar eigen oordeel besluiten om een bericht/beoordeling niet te plaatsen of te (laten) verwijderen.
 2. De Adverteerder/Verhuurder heeft de mogelijkheid om te reageren op een geplaatst bericht/beoordeling en dient zich eveneens te houden aan algemeen geldende fatsoensnormen. Feriaplaza kan naar eigen oordeel besluiten om een reactie niet te plaatsen of te (laten) verwijderen.

Privacy beleid en disclaimer
 1. De disclaimer en het privacy beleid zijn onderdeel van deze algemene voorwaarden.